אורון חן - דגמים ארכיטקטוניים
 
Find
 
 
 
 
 
 
 
 
Find
 
 
 
רח' סוקולוב 10 רמת-גן 52571 טל': 8924070 - 052, 6477558 - 03, פקס: 6470537 - 03 
10 Sokolov st. Ramat-Gan 52571 , Israel   Tel: 972 - 52 - 8924070,  972 - 3 - 6477558    Fax: 972 - 3 - 6470537 
oron@ocdmodels.com
www.ocdmodels.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 mishmar hayarden st. Tel - Aviv Israel 6986525 רח' מישמר הירדן 49 תל אביב, ישראל 
  Mobile:  972-52-8924070 ,Tel:  972-3-6477558 , Fax: 972-3-6470537